เนื้อหาการเรียนการสอนครูแม็ก
Web board ส่งงานกราฟฟิกส์ โดย ครูแม็ก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้อง สทท.1
เนื้อหา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1. เอกสารประกอบการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assignment เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1.งาน Assignment1วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สทท1 (รูปแบบเอกสารที่ทำเป็นรายงาน) สั่งแล้ว
2.งาน Assignment2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สทท1 (รูปแบบเอกสารที่ทำเป็นรายงาน) สั่งแล้ว
3.งาน Assignment3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สทท1 (รูปแบบเอกสารที่ทำเป็นรายงาน) สั่งแล้ว
4.งาน Assignment4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สทท1 (รูปแบบเอกสารที่ทำเป็นรายงาน) สั่งแล้ว
5.งาน Assignment5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สทท1 (รูปแบบเอกสารที่ทำเป็นรายงาน) สั่งแล้ว
Project พร้อมรูปแบบ และเนื้อหา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สทท1 (รูปแบบเอกสารที่ทำเป็นรายงาน) สั่งแล้ว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้อง สทท.2
1. คำสั่ง IF ของ VB 2008 วิชาพื้นฐาน dot net
2. การใช้เครื่องหมาย ใน VB 2008
3. ชนิดของข้อมูล ใน VB 2008
4. การตั้งตัวแปรรับค่า ใน VB 2008
5. การใช้กล่องแสดงข้อความใน ใน VB 2008
6. คำสั่ง การวนรอบ LOOP ใน VB 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assignment พื้นฐานด็อดเน็ต
1.Assignment3 งานที่ 3 (คำสั่ง if) วิชาพื้นฐาน dot net สทท2 สั่งแล้ว
2.Assignment4 งานที่ 4 work shop สร้างBrowser วิชาพื้นฐาน dot net สทท2 สั่งแล้ว
3.Assignment5 งานที่ 5 work shop สร้างDataBase วิชาพื้นฐาน dot net สทท2 สั่งแล้ว
4. Project เกี่ยวกับ DataBase พร้อมคู่มือการจัดทำ คลิกเอกสารประกอบการทำ Projectสั่งแล้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้อง ชพค.2/1 และ ชพค.2/2
Assignment 1. งานเกี่ยวกับการทำป้ายประกาศ สั่งแล้ว
Assignment 2. งานเกี่ยวกับการทำการตัดปะ (ทำแบบติดเทปรูป) สั่งแล้ว
Assignment 3. งานเกี่ยวกับการทำแสตมป์(ทำภาพโปร่งใส) สั่งแล้ว
Assignment 4. งานเกี่ยวกับการทำเว็บ (เว็บโพโตกลาลี่) สั่งแล้ว
Assignment 5. งานเกี่ยวกับการทำการ์ตูน2 มิติ (แบบโคมิค) สั่งแล้ว
Assignment 6. งานเกี่ยวกับการทำการ์ตูนล้อเลียน(การใช้ Filter) สั่งแล้ว
Assignment 7. งานเกี่ยวกับการทำภาพลายเส้น (Model จากภาพจริง) สั่งแล้ว
Assignment 8. งานเกี่ยวกับการทำภาพ Animation สั่งแล้ว
Assignment 9. งานเกี่ยวกับการทำ Story Board และ Music Video (กำลังสั่งStory Board)
Assignment 10. การจัดทำโครงการรายวิชา เอาแต่ละงานจาก 1-9 มารวมรูปเล่ม พร้องสรุปเป็น CD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสาร Download สำหรับ ปวช.2 คอมพิวเตอร์
StoryBoard สำหรับเขียนสร้าง MV สารคดี Animation
เอกสารสำรวจการออกฝึกงาน ของระดับ ปวช.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้อง สบค.2/1 และสบค.2/2
งานที่ต้องทำส่งมี จำนวน 9 ชิ้นงานดังนี้
Assignment 1. งานเกี่ยวกับการทำพื้นหลังเวป สั่งแล้ว
Assignment 2. งานเกี่ยวกับการทำป้าย banner web สั่งแล้ว
Assignment 3. งานเกี่ยวกับการทำ ปุ่มสำหรับ Link หน้า web page สั่งแล้ว
Assignment 4. งานเกี่ยวกับการทำการตัดภาพเพื่อทำหน้าเว็บ สั่งแล้ว
Assignment 5. งานเกี่ยวกับการทำนำเอา Code บรรจุลงบนเว็บ
Assignment 6. งานเกี่ยวกับการทำ layer สั่งแล้ว
Assignment 7. งานเกี่ยวกับการทำ iframe สั่งแล้ว
Assignment 8. งานเกี่ยวกับการทำ Banner Animation สั่งแล้ว
Assignment 9. งานเกี่ยวกับการทำ uplaad host และคู่มือ web
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ
ห้อง ชพข.2/1 และ ชพข.2/2
Assignment 1. งานเกี่ยวกับประวัติ รูป และ แผนที่ สั่งแล้ว
Assignment 2. งานเกี่ยวกับการทำลายน้ำ สั่งแล้ว
Assignment 3. งานเกี่ยวกับการทำนามบัตรสั่งแล้ว
Assignment 4. งานเกี่ยวกับการทำการเชื่อมโยงเอกสารแบบต่างๆ สั่งแล้ว
Assignment 5. งานเกี่ยวกับการทำแบบฟอร์มเอกสาร สั่งแล้ว
Assignment 6. งานเกี่ยวกับการทำการ์ดวันแม่สั่งแล้ว
Assignment 7. งานเกี่ยวกับการทำบัตรเชิญ
Assignment 8. แบบฝึกหัดในหนังสือแบบเรียน สั่งแล้ว
Assignment 9. รายงานรูปเล่มโดยนำเอา งานที่ 1 ถึงงานที่ 7 มาพิมพ์วิธีการทำพร้องผลงานแนบมา
งานทั้งหมดส่งไม่เกินวันที่ 23 กันยายน 2554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสาร Download วิชาต่างๆ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
DownLoad Code สำหรับใส่ MV และmp3
แพทเทิ่น จิ๊กซอ
โปรแกรมแปลง วิซีดีวีดีโอเป็น wmv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------