วิชาการฝึกงาน เอกสารประกอบต่าง ๆ
วิธีการส่งข้อมูลนิเทศสามารถทำได้ดังนี้
1. เข้า web board ดังด้านล่าง
2. ทำการ โพสเนื้อหาที่ทำงานพร้อม รูปภาพ หลักฐาน
Web board นิเทศการฝึกงาน ชพค.2/1
Web board นิเทศการฝึกงาน ชพค.2/2
การเขียนรายงาน
เอกสารบัตรจำตัวผู้ฝึกงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรดตรวจสอบสถานที่ฝึกงาน
สำหรับห้อง ชพค2 รายงานตัวและแสดงข้อมูลที่ฝึกงานใน web board (ถ้าเป็นรูปภาพได้จะดี เป็นการนิเทศด้วย)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสาร Download วิชาต่างๆ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
DownLoad เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------