วิชาการฝึกงาน เอกสารประกอบต่าง ๆ
วิธีการส่งข้อมูลนิเทศสามารถทำได้ดังนี้
1. เข้า web board ดังด้านล่าง
2. ทำการ โพสเนื้อหาที่ทำงานพร้อม รูปภาพ หลักฐาน
Web board นิเทศการฝึกงาน ชพค.2/1
Web board นิเทศการฝึกงาน ชพค.2/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้องชพค.2/2 มารับเอกสารส่งตัวและใบประเมินได้แล้วที่ห้อง 652

โปรดตรวจสอบสถานที่ฝึกงาน
สำหรับห้อง ชพค.2/1 รายงานตัวและแสดงข้อมูลที่ฝึกงานใน web board (ถ้าเป็นรูปภาพได้จะดี เป็นการนิเทศด้วย)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสาร Download วิชาต่างๆ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
DownLoad เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน
หากสถานที่ฝึกงานไม่ถูกต้อง หรือตกหล่น โปรดติดต่อครูผู้สอนด่วน
รายชื่อและสถานที่ฝึกงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------