หากฟังไม่ได้กรุณา Download windowsmedia Player version 10 ก่อน
Download ตรงนี้ครับ