เวบวิชา

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

เนื้อหา Download

ภาพมวลสมาชิกห้อง สทท.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ระบบจำนวน Numberic System Download
การเข้ารหัสข้อมูล Code Download
หน่วยประมวลผลกลาง 1 Download
หน่วยประมวลผลกลาง 2 Download
ชนิดของ CPU Download
Memory Cache Download
เรื่องของ RAM Download
เรื่องของ ChipSet Download
RISC and CISC path 1 Download
RISC and CISC path 2 Download
Microprocessor Download
จากอดีตถึงปัจจุบันของ Microprocessor Download
เกี่ยวกับ Operating system และ Compilers Download


Music Video แดน-บิม คนเสียแฟน

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน

Assignment1 | Assignment2 | Assignment3 | Assignment4 | Assignment5

Assignment6 | Assignment7 | Assignment8 | Assignment9 | Assignment10

สอบกลางภาคเรียน | สอบปลายภาคเรียน


ช่วยกันทำหน้าตาเวบให้สวย ๆหน่อยอะดิจะได้โหลดหน้าจองาม ๆ อาจารย์ธราพงษ์ สายเรือนแก้ว trsai@hotmail.com