แนวข้อสอบ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

   ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเรามักใช้ระบบฐานข้อมูลที่เป็นแบบเชิงสัมพันธ์ ซึ่งข้อมูลจะเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลไว้ส่วนกลางไม่มีการซ้ำซ้อนกัน  ยกตัวอย่าง เช่น การเก็บข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ส่วนกลางคือ ในฐานข้อมุลกลางงานทะเบียน ที่เดียว หากหน่วยงานอื่นต้องการข้อมูลก็เรียกใช้จาก ฐานข้อมูลกลางหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้น ข้อมูลก็จะเป็นปัจจุบัน นั่นหมายความว่า ข้อมูลไม่เกิดการขัดแย้งกัน เหมือนกับต่างผ่าย ต่างงานต่างเก็บข้อมูลเองนั่นบบการเรียกใช้งาน ต้องมีการเชื่อมโยงกัน โดยอาศัยระบบเครือข่ายอย่างแน่นอนหมายความว่า ซึ่งการประมวลผล ในระบบสารสนเทศสามารถแบ่งการประมวลผลเป็นแบบ

MIS    DSS  EIS

อุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อกับระบบเครือข่าย ที่สำคัญได้แก่ MODEM HUB  สายสัญญาณ สัญญาณโทรศัพท์ และ หัวต่อเชื่อมสัญญาณ ที่เราเรียกว่า Connector

.ในการใช้ internet นั้น สิ่งที่เราอ้างถึง เวบไซด์ คือ URL นั่นเอง โดยตัว URL นั้นมีความหมายคือ บอกถึงวิธีการส่งข้อมูล หรือ Potocal  การให้บริการ ชื่อสถาบัน ลักษณะของสถาบัน ประเทศ และ ต่อด้วยDirectory  ที่ใช้เก็บ หน้า Web Site เช่น http://www.cvc.ac.th/tharapong

หมายความว่า รูปแบบส่งข้อมูล Potocal http  บริการ WWW Wold Wind Web  หน่วยงานชื่อ CVC เป็นหน่วยงานการศึกษา อยู่ในประเทศไทย เก็บข้อมุลเว็บไซด์ไว้ที่ Directory ชื่อ Tharapong นั่นเอง

โดยการส่งข้อมูลในระบบอินเอตร์เนตนั้น จะมีมาตรฐานการรับส่งข้อมุลแบบเดียวกัน เรียกว่า  TCP/IP ซึ่ง การติดต่อกับระบบอินเตอร์เนตนั้น เราต้องขอใช้บริการจาก ผู้ให้บริการอินเตอร์เนต ที่เราเรียกว่า ISP และยกตัวอย่าง  ISP เช่น KSC   TOT   CS ฯลฯ

 

  การใช้ระบบ อินเตอร์เนตนั้น สิ่งที่เรานิยมใช้กันมากคือ ระบบการค้นหาข้อมูลครับ ซึ่งระบบการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนตเราเรียกว่า  Search Engines เช่น Google  Siamgoru  Yahooo เป็นต้น

การที่เราจะสามารถต่อเชื่อมกับระบบ อินเตอร์เนตได้นั้น เราจะต้องมี หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อระบุที่อยู่อย่างชัดเจน โดยเรียกว่า  IP Address  มีสองลักษณะ คือ IP แบบ Public และ แบบ Private ซึ่งถ้าเราจะให้บริการข้อมูลในระบบอินเตอร์เนตแก่บุคคลอื่น เราจะต้องมีหมายเลยเลข IP ที่ไม่ซ้ำกันภายในโลกใบนี้เช่น 203.185.145.123 ซึ่งจะเป็นจำนวน สี่ชุด ในการใช้งานอาจจะจำยาก จึงต้องมีการเปลี่ยนเป็นชื่อแทน ซึ่งระบบการเปลี่ยนเลข IP เป็นชื่อเราเรียกว่า  DNS (Domain Name System) เช่น www.maction.tk เป็นต้น

การใช้อินเตอร์เนตในองค์กร นั้น เราสามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อใช้อินดตอร์เนตได้พร้อมกันซึ่งระบบเชื่อต่อนี้ เราเรียกว่า ระบบเครือข่ายท้องถิ่น หรือ  LAN  ส่วนรูปแบบการเชื่อมต่อนั้น เราสามารถเลือกได้หลายวิธี รูปแบบการเชื่อมต่อ เราเรียกว่า Topology ของเครือข่ายท้องถิ่น เช่น รูปแบบการเชื่อมแต่ แบบ ดาว รูปแบบการเชื่อมต่อ แบบบัส รูปแบบการเชื่อมต่อ แบบวงแหวนเป็นต้น

 

จบแนวข้อสอบครับ ติดต่อผู้สอนที่เว็บ http://www.cvc.ac.th/tharapong/elearning หรือ

http:///www.maction.tk หรือส่ง mail ที่ trsai@hotmail.com / mactionman@hotmail.com

ท่านสามารถติดต่อส่งข้อมูลหรือถามตอบได้ที่เว็บแผนกของท่าน คือ http://www.mkdcvc.tk

หรือ http://www.cvc.ac.th/tharapong/mkdp ขอให้โชคดีทุกท่าน