มารยาทในการกล่าวขอบคุณ

 1.ควรกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่ผู้อื่นถามทุกข์สุขของเรา คนในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง

 2.ควรกล่าวขอบคุณเมื่อรับสิ่งของจากผู้อื่น

 3.ควรกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น เขาช่วยเปิดประตูให้เรา
   บอกเวลาให้เราทราบ บอกทางให้เรา ให้ของเรายืม อนุญาตให้เราทำสิ่งที่เราต้องการ


ตัวอย่าง : สำนวนที่ใช้ในการพูดขอบคุณ

Thank you. ขอบคุณ(ใช้ได้ในทุกสถานการณ์)
Thank you very much. ขอบคุณมาก
Thanks. ขอบคุณ
Thank you. I'd love to. ขอบคุณยินดีที่จะไป(สำหรับตอบรับคำเชื้อเชิญ)
Thank you very much you are so kind.ขอบคุณมาก คุณช่างมีน้ำใจเหลือเกิน
Thank you just the same.ไม่เป็นไรครับ/ค่ะ ขอบคุณ
Thanks for everything. ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง
      
      
      
     เมื่อมีคนกล่าวขอบคุณเรา เราอาจจะยิ้มเฉยๆ หรืออาจจะตอบด้วยสำนวนต่อไปนี้

                  You're welcome.
                  You're quite welcome.
                  Don't mention it.
                  Not at all.
                  แปลว่า :ไม่เป็นไร

                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_