แบบทดสอบ การสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationคำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.ข้อใดต่อไปนี้ควรพูดเมื่อเริ่มต้นในการพูดหรือทักทาย

  1.  Goodmorning.
  2.  Hello.
  3.  Hi.
  4.  What's up.
  5.  Goodbye.
2.คุณลีน่า พูดโทรศัพท์ กับชาลี โดยไม่ระบุคำนำหน้า ว่าเป็น นางหรือนางสาว ชาลีควรใช้คำในในการแทนคำนำหน้า

  1.  Mr.
  2.  Mrs.
  3.  Miss.
  4.  Ms.
  5.  Maam.
3.ข้อใดแตกต่างจากพวก

  1.  Get to go now.
  2.  Goodbye.
  3.  I'm tom smith.
  4.  Bye.
  5.  I must going.
4.ในการพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่พึ่งรู้จักกันครั้งแรก คำใดไม่ควรใช้ในการพูดทักทาย

  1.  How do yo do?
  2.  Hello.
  3.  Goodbye.
  4.  Excuse me.
  5.  What's your name.

5.เมื่อมีคนมอบสิ่งของให้กับเรา ข้อใดไม่ควรกระทำ

  1.  กล่าวคำว่า Thank you.
  2.  ทำเฉยๆ เย็นชา ไม่สนใจ
  3.  ยิ้ม เพื่อแสดงความเป็นมิตร และขอบคุณ
  4.  ยกมือไหว้ แล้วกล่าวขอบคุณ
  5.  กล่าวคำว่า Thank you very much.
6.ข้อใดไม่ใช่สำนวนในการกล่าวขอโทษ

  1.  I'm very sorry.
  2.  Thanks.
  3.  I'm sorry to trouble you.
  4.  I'm sorry.
  5.  Pardon me.
7.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะในการถามทางและบอกทางที่ถูกต้อง

  1.  บอกว่าอยู่ที่ถนนเส้นใด
  2.  บอกทิศทาง
  3.  บอกตำแหน่งที่ตั้ง
  4.  บอกเส้นทางที่ผิด เพื่อกลั่นแกล้ง
  5.  อยู่ใกล้ที่สำคัญคืออะไร
8.ข้อใดไม่ใช่สำนวนที่ใช้ในการกล่าวขออนุญาติ

  1.  Pardon me.
  2.  Sure.
  3.  May I come in.
  4.  Would you mind opening the window.
  5.  Can I turn on the radio.
9.ข้อใดไม่ใช่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้า

  1.  Buy
  2.  Money
  3.  How much.
  4.  Sorry I'm got the wrong number.
  5.  Discount
10.เมื่อเรากดโทรศัพท์ผิดเราควรจะพูดว่าอย่างไร

  1.  Sorry I'm got the wrong number.
  2.  Thank you.
  3.  Sure.
  4.  Nice to meet you.
  5.  Yes,it is.น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทอง ขุนอินตา


 


กลับไปหน้าหลัก