การซื้อสินค้า1

  A : What do you want to buy ?
    คุณต้องการซื้ออะไรครับ
  B : I want to buy a birthday present for my brother.
   ผมต้องการซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องขายของผมครับ
  B : What do you think I should buy for my brother ? 
   คุณคิดว่าผมควรซื้ออะไรให้น้องชายของผม ?
  A : How old is he ?
    เขาอายุเท่าไร ?
  B : He's five years old.
    เขาอายุห้าขวบ
  A : Well, I think a toy gun. or a toy car will be fine for him.
   เออ ผมคิดว่าเป็นเด็กเล่น หรือรถเด็กเล่นน่าจะเหมาะกับเขา

      
      
      
การซื้อสินค้า2
  A : Please show me a shirt.  ช่วยหยิบเสื้อเชิ้ตให้ผมดูหน่อยครับ
  B : What is your size ?    คุณใส่เบอร์อะไรครับ
  A : Medium size.    เบอร์ขนาดกลางครับ
  B : Here it is, sir. It looks good for you.
      นี่ครับ ดูแล้วเหมาะกับคุณครับ
  A : Indeed, it does look good. How much is it ?
      จริงครับ มันดูดี ราคาเท่าไรครับ ?
  B : It's five hundred bath.    ราคาห้าร้อยบาทครับ
  A : Please wrap it, here's the money.  ช่วยห่อให้ด้วย นี่ครับเงิน
  B : Thank you, sir.   ขอบคุณครับ


                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_