การกล่าวลา

        สำนวนที่ใช้ในการกล่าวลา

Good bye.   ลาก่อน(เป็นทางการใช้ในการบอกลาทั่วไป)

Bye.   ลาก่อน(ใช้ในคนที่สนิทสนมกัน)

I'm afraid I have to be going.   ผมคงต้องขอตัวกลับก่อน

I really must go now.   ผมจะต้องไปเสียแล้ว

Got to go now.   ต้องไปแล้วละครับ

I've really got to go.   ผมต้องไปแล้วจริง

I must going.   ผมจะต้องไปเสียแล้ว

I'm afraid I really must be going.   ผมคงต้องขอตัวไปก่อน

      
      
      
บทสนทนาเรื่องการกล่าวลา

Tom:I'm got to go now.   ผมต้องไปแล้วละครับ

Tom:Have a nice weekend.   ขอให้มีความสุขช่วงสุดสัปดาห์นะครับ

Bell:The same to you.   คุณก็เช่นกันค่ะ

Bell:See you later.   แล้วพบกันใหม่

Tom:Goodbye.   ลาก่อน

Bell:Goodbye.   ลาก่อน


                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_