การขออนุญาติ

สำนวนที่ใช้ในการขออนุญาติ

  Pardon me, could I read your newspapeer?
  ขอโทษครับ ขออ่านหนังสือพิมพ์หน่อยได้ไหมครับ

            Would you mind opening the window?
            ช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมค่ะ

  Do you mind lending me 1,000 baht?
  ขอยืมเงินคุณ สัก 1,000 บาท ได้ไหมค่ะ

            Can I turn on the radio?
            ขออนุญาติเปิดวิทยุได้ไหมครับ

  May I come in?
  ขออนุญาติเข้าไปข้างใน


      
      
      
สำนวนที่ใช้ในการพูดตอบรับ

  Yes please.  ครับ/ค่ะ(อนุญาติ)
  No.  ไม่(ไม่อนุญาติ)
  No, of course not.  ได้ซิครับ(อนุญาติ)
  Yes, of course.  ได้ครับ(อนุญาติ)

                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_