มารยาทหรือธรรมเนียมในการแนะนำให้รู้จักกัน

        1. ควรแนะนำผู้ชายให้รู้จักกับผู้หญิง มิใช่แนะนำผู้หญิงให้รู้จักกับผู้ชาย แต่ถ้าฝ่ายชายเป็นผู้มีตำแหน่งสูง     หรือมีอาวุโสกว่ามาก หรือจะเป็นนายจ้างของฝ่ายหญิง จึงควรแนะนำฝ่ายหญิงให้รู้จักกับฝ่ายชาย

        2. ควรแนะนำคนที่มีอาวุโสน้อยกว่าให้รู้จักกับคนที่มีอาวุโสมากกว่า

        3. คนที่ถูกแนะนำให้รู้จักจะถูกเอ่ยชื่อทีหลัง

        5. สำหรับคนในวัยเดียวกันและเพศเดียวกัน ผู้แนะนำให้รู้จักจะเอ่ยชื่อใครก่อนก็ได้แต่ตามปกติมักแนะนำผู้หญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานให้กับหญิงที่แต่งงานแล้วและแนะนำผู้น้อยให้รู้จักกับผู้ใหญ่

        6. เมื่อแนะนำตัวเองไม่ต้องมี Miss., Mr. , หรือ Mrs. นำหน้าชื่อ ให้บอกชื่อเฉย ๆ ในทำนองเดียวกัน เมื่อแนะนำสามีหรือภรรยา ไม่ต้องใช้ Mr. หรือ Mrs. นำหน้าชื่อ 

      
      
      
การแนะนำตัวเอง

A : Well, allow me to intoduce myself : Choo-Sak.    ขออนุญาตแนะนำตัวเอง ผมชูศักดิ์
B : How do you do ? I'm Nongnit.     สวัสดีค่ะ ฉันนงนิท
A : It is very nice to meet you, Nongnit.    ยินดีที่ได้พบคุณ นงนิท
B : Thank you, Mr. Choo-Sak. Goodbye.    ขอบคุณ คุณชูศักดิ์ ลาก่อน
                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_