การถามทางและการบอกเส้นทาง

     ในการถามและบอกทางนั้น เราจะดูและเน้นสำนวนที่ถามทางและการบอกทาง
     ซึ่งก็สามารถสรุปได้ดังนี้


                1.บอกว่าอยู่ที่ถนนเส้นใด          2.บอกทิศทาง
                3.บอกตำแหน่งที่ตั้ง                 4.อยู่ใกล้ที่สำคัญคืออะไร


คำศัพท์ที่ใช้ในการบอกทิศทาง

+) Go (ไป)
+) Walk (เดิน)
+) Drive (ขับรถ)
+) Turn(เลี้ยว)
+) Keep (เดิน...ไปเรื่อยๆ)
+) Don’t turn (อย่าเลี้ยว)  
+) Left (ซ้าย)
+) Right (ขวา)
+) Street/road (ถนน)
+) Go along(ไปเรื่อยๆ)
+) Go straight (ตรงไป)
+) Near (ใกล้)  
+) Next to (ติดๆกับ)
+) Opposite (ตรงข้าม)
+) Corner (มุม)
+) Talk on the frist left
     (เลี้ยวซ้ายแรก)
      
      
      

        สำนวนที่ใช้ในการถามทาง
Could you tell me where..(สถานที่ที่จะไป)..?
คุณช่วยบอกได้ไหมว่า..(สถานที่ที่จะไป)..อยู่ตรงไหนครับ/ค่ะ

Which direction is..(สถานที่ที่จะไป)..?/Which way is..(สถานที่ที่จะไป)..?
..(สถานที่ที่จะไป).. ไปทางไหนครับ/ค่ะ

Can I walk to..(สถานที่ที่จะไป)..? ผมจะเดินไป..(สถานที่ที่จะไป)..ได้ไหมครับ/ค่ะ

How long does it take to get to..(สถานที่ที่จะไป)..by car?
จะขับรถไป..(สถานที่ที่จะไป).. ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ/ค่ะ

Is there a short cut to..(สถานที่ที่จะไป)..? มีเส้นทางลัดไป..(สถานที่ที่จะไป).. ไหม่ครับ/ค่ะ


                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_