การนัดหมาย

    สำนวนที่ใช้ในการพูดนัดหมาย

    Would that be conveniest for you if I come to meet you this friday?
        คุณสะดวกไหมถ้าผมจะไปหาคุณในวันศุกร์นี้

    Will it suit you?
        คุณสะดวกไหมครับ/ค่ะ


                                       บทสนทนาเรื่องการนัดหมาย1
Tom: I'm Tom Brown from KR COMPANY.
ทอม: ผมทอม บราวน์ จากบริษัท เคอาร์ ครับ

Tom: I'm calling to make an appointment with Mr.Green this friday a 9 a.m.
ทอม: ผมโทรมานัดพบคุณกรีน วันศุกร์นี้ตอน 9 โมงครับ

      
      
      
Bell: Sorry,I'm afraid that Mr.Green has another engagement at nine.
เบล: ขอโทษนะคะ ดิฉันเกรงว่าคุณกรีน จะมีนัดอื่นตอน 9 โมงค่ะ

Bell: How about three O'clock in the afternoon.
เบล: เอาเป็นบ่าย 3 โมงดีไหมคะ

Tom: Yes, that's fine.
ทอม: ครับ ดีครับ


                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_