มารยาทในการขอโทษ

1.เมื่อเราทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน โดยวิธีใดก็ตาม เช่นเหยียบเท้าของเขา เดินชนถูกตัวเขา
   เดินชนโต๊ะทำงานของเขา ทำให้เสื้อผ้าของเขาเปื้อนโดยไม่เจตนา เป็นต้น
   ถ้าเขาเดือดร้อนเล็กน้อย ควรกล่าวขอโทษ โดยพูดว่า  I'm sorry. ถ้าเขาเดือดร้อนมาก
   ก็ควรพูดว่า  I'm very sorry.


2.เมื่อผู้อื่นถามเราเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง เราตอบไม่ได้ เพราะเราไม่ทราบ เราอาจพูด
   อย่างสุภาพว่า  I'm sorry I don't know.


3.เมื่อผู้อื่นขอความช่วยเหลือจากเรา แต่เราไม่สามารถจะช่วยเขาได้ เราควรพูดว่า
   I'm sorry I can't help you.


4.เมื่อเรามีความจำเป็นต้องรบกวนหรือขัดจังหวะผู้อื่น เราควรขอโทษ โดยพูดว่า
   I'm sorry to disturb you. หรือ  I'm sorry to trouble you.


      
      
      
5.เมื่อผู้อื่นเล่าให้ฟังว่า เขาไม่สบาย คนในบ้านของเขาป่วย หรือเขาประสบเคราะห์ร้าย
   ในบางสิ่งบางอย่าง เราควรพูดว่า  I'm sorry to hear that.


6.เมื่อเราบกพร่องในบางสิ่งบางอย่าง เช่น ไปไม่ทันนัด ลืมทิ้งจดหมายที่คนอื่นฝากให้ทิ้ง
   ไม่ได้ทำงานที่รับปากว่าจะทำหรือเป็นหน้าที่ต้องทำ ทอนเงินให้ลูกค้าไม่ครบ


7.เมื่อลูกค้าต้องการซื้อของบางอย่างในร้าน แล้วของนั้นหมดแล้ว

8.ถ้าเขาพูดซ้ำแล้ว เรายังไม่รู้เรื่องอีก เราต้องการให้เขาพูดซ้ำเป็นครั้งที่สอง


                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_