ครีมนวดฝ่าเท้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ตราชมพูพันธุ์ทิพย์

    ผลิตภัณฑ์ครีมนวดฝ่าเท้าที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการสปาชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 

          

      ห้องปฏิบัติการสปาชมพูพันธุ์ทิพย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

    ห้องนวดไทย อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท

 


         การบริการสปาหน้า

     การบริการสปาหน้า อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท